PENTAR

PRODUCENT NARZĘDZI ŚCIERNYCH

Wyszukiwarka

PO IR 03.03.03

Przedsiębiorstwo Pentar Stanisław Róg realizuje projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach POIR 2014-2020 pn:

„Wsparcie promocji marek produktowych Przedsiębiorstwa Pentar Stanisław Róg na targach Hannover Messe 2017”

Cel projektu:

Udział firmy Pentar w targach Hannover Messe 2017 w charakterze wystawcy zgodnie z Programem promocji o charakterze ogólnym dla przedsiębiorców w związku z udziałem Polski w targach Hannover Messe 2017 r. W ramach targów Hannover Messe 2017 firma Pentar będzie promować markę produktową – Talerzowe ściernice listkowe, które mają szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych oraz promować Markę Polskiej Gospodarki

Efekt projektu:

W wyniku realizacji projektu zostaną zawarte zagraniczne kontrakty handlowe oraz nastąpi zwiększenie przychodów Beneficjenta ze sprzedaży na eksport.

Wartość projektu: 178 576.20 PL
Wkład funduszy europejskich: 112 080.00 PLN