PENTAR

PRODUCENT NARZĘDZI ŚCIERNYCH

Wyszukiwarka

RPMP.03.03.02-12-0668/17-00

Przedsiębiorstwo Pentar Stanisław Róg realizuje projekt RPMP.03.03.02-12-0668/17-00 dofinansowany z Funduszy Europejskich „ Umiędzynarodowienie innowacyjnych produktów Przedsiębiorstwa Pentar Róg Stanisław, poprzez wdrożenie strategii działalności międzynarodowej na wybranych rynkach”

Celem projektu RPMP.03.03.02-12-0668/17-00 jest wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej stanowiącego podstawę działań mających na celu podjęcie przez firmę PENTAR Róg Stanisław działań eksportowych, zawarcie nowych umów handlowych z kontrahentami zagranicznymi oraz rozpoczęcie i stopniowe zwiększanie wartości sprzedaży na wskazanych rynkach.

Efekty projektu:

  • pojawienie się i maksymalne umocnienie marki PENTAR na rynkach zagranicznych;
  • promocja przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego i solidnego partnera gospodarczego w handlu międzynarodowym;
  • nawiązanie jak największej ilości trwałych i wartościowych kontaktów handlowych z przedsiębiorcami zagranicznymi;
  • zwiększenie przychodów Firmy z działalności eksportowej;
  • wprowadzenie zmiany organizacyjno-procesowej w przedsiębiorstwie związanej z realizacją projektu
  • zdobycie nowych rynków zbytu dla poszczególnych grup produktów.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 162 807,07 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 325 614,13 PLN