PENTAR

PRODUCENT NARZĘDZI ŚCIERNYCH

Wyszukiwarka

Ziarna ścierne

Najczęściej stosowane ziarna do produkcji narzędzi ściernych nasypowych to:

– elektrokorundy
– węgliki krzemu
– cyrkony
– ziarna ceramiczne

Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość szlifowania jest rodzaj nasypu.

W ogólnej klasyfikacji nasypy możemy podzielić na:

Nasyp otwarty – gdzie powierzchnia materiału ściernego pokryta jest ziarnem z wolnymi przestrzeniami bez nasypu. Ten typ stosowany jest głównie do szlifowania drewna sosnowego (żywicznego). Charakteryzuje się on większą odpornością na zaklejanie (zapychanie) powierzchni ziarna ściernego.

Nasyp półotwarty – to bardziej zagęszczona wersja nasypu otwartego zawierająca znacznie mniej wolnych przestrzeni nie wypełnionych przez ziarna ścierne. Stosowany jest głównie do szlifowania metali kolorowych, drewna liściastego i materiałów drewnopochodnych, do szlifowania gumy i tworzyw sztucznych.

Nasyp zamknięty – to nasyp w którym podłoże jest całkowicie pokryte ziarnem ściernym. Ma zastosowanie do obróbki materiałów które nie powodują „zapychania” materiału ściernego. Znalazł on zastosowanie głównie do szlifowania metali, twardego drzewa oraz lakierów.