PENTAR

PRODUCENT NARZĘDZI ŚCIERNYCH

Wyszukiwarka

Informacje ogólne

Terminologia

Ścierniwo – materiał ścierny w postaci ziaren określonej wielkości i kształtu, mających własności skrawające.
Spoiwo – materiał wiążący ścierniwo.

Wielkość ziarna określa się numerem ziarna ściernego, który charakteryzuje zakres wymiarowy ziaren mierzony w mm lub um (nazywana często granulacją lub ziarnistością)

Twardość narzędzia ściernego spojonego – określa siłę jaką należy użyć, aby wyrwać ziarno ścierne ze spoiwa. Twardość oznaczona jest literami alfabetu, przy czym im dalsza litera alfabetu tym większa twardość.

Struktura – liczba określająca procentowy udział ścierniwa w całkowitej objętości narzędzia ściernego.

Materiały ścierne

Według kryterium pochodzenia materiały ścierne dzielą się na:

– naturalne,
– sztuczne.

W narzędziach firmy PENTAR stosowane są materiały ścierne:

ELEKTROKORUNDY (KORUNDY SYNTETYCZNE) – AL2O3

Elektrokorund w różnych odmianach jest najczęściej stosowanym ścierniwem. Jest to twarde ziarno o wysokiej odporności na obciążenia dynamiczne stosowane do obróbki materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie. Rozróżnia się korundy:

– elektrokorund zwykły (brązowy)
– elektrokorund półszlachetny (szary)
– elektrokorund szlachetny (biały)
– elektrokorund chromowy (różowy)

ELEKTROKORUND CYRKONOWY – ZRA

Otrzymywany jest z tlenku glinu lub boksytu z dodatkiem tlenku cyrkonu. Charakteryzuje się najwyższą wśród elektrokorundów ciągliwością i wytrzymałością mechaniczną. Posiada cechę samoostrzenia co zapewnia długi okres użytkowania w procesie szlifowania. Stosowany do wysokowydajnego szlifowania żeliwa, do szlifowania półfabrykatów stalowych z dużymi naciskami.

WĘGLIK KRZEMU – SIC

Węglik krzemu to twarde i ostre ziarno stosowane do produkcji narzędzi ściernych. Charakteryzuje się bardzo wysoką ostrością i kruchością co sprawia że nadaje się do szlifowania: metali nieżelaznych (aluminium, mosiądz, brąz), wyrobów ze szkła, kamieni naturalnych, tworzyw sztucznych i innych miękkich materiałów.

KORUND CERAMICZNY – SG

Ceramiczny tlenek glinu – bardzo twarde o dużej gęstości ziarna ścierne charakteryzujące się dużą żywotnością. Idealnie nadaje się do obróbki wymagającej dużego nacisku. Jego zaletą jest efekt samoostrzenia się ziaren poprzez odrywanie się mikrocząsteczek z jego struktury i w tym miejscu pojawiają się nowe ostrza skrawające. Daje to efekt bardzo szybkiego skrawania. Zalecany jest do obróbki stali węglowej oraz stali stopowej.

Wymiary ziarna wg standardu FEPA 42-D-1984 i PN/M-59107