PENTAR

PRODUCENT NARZĘDZI ŚCIERNYCH

Wyszukiwarka

Reklamacje

Reklamacja musi mieć formę pisemną.

Po wypełnieniu formularza reklamacyjnego można przesłać go:

– w formie elektronicznej na adres: reklamacje@pentar.pl
– pocztą na poniższy adres:

Przedsiębiorstwo Pentar Stanisław Róg
ul. Starowiejska 28
34-730 Mszana Dolna

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz „Zgłoszenie reklamacyjne” który można pobrać tutaj:

– Plik edytowalny

lub

Formularz reklamacyjny online – dostepny tutaj

Po przesłaniu wypełnionego formularza reklamacyjnego (do zgłoszenia reklamacyjnego proszę o dołączenie faktury zakupu), zgłaszający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia reklamacji. Producent jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w tym terminie uważa się, iż reklamacja została uwzględniona.

Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozstrzygnięcia w formie pisemnej bądź w formie ustnej.

Materiały ściernicze - Pentar

FORMULARZ REKLAMACYJNY

  Data zgłoszenia

  Twój e-mail

  Nazwa Firmy

  Adres

  Osoba kontaktowa

  Telefon kontaktowy

  Rodzaj towaru

  Numer faktury

  Ilość reklamowanego towaru

  Przyczyna reklamacji

  Wnioskowane zadośćuczynienie

  Załączniki