PENTAR

PRODUCENT NARZĘDZI ŚCIERNYCH

Wyszukiwarka

Reklamacje

Reklamacja musi mieć formę pisemną.

Po wypełnieniu formularza reklamacyjnego można przesłać go:

– w formie elektronicznej na adres: reklamacje@pentar.pl
– faksem: +48 18 3310 696
– bądź pocztą na poniższy adres:

Przedsiębiorstwo Pentar Stanisław Róg
ul. Starowiejska 28
34-730 Mszana Dolna

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz „Zgłoszenie reklamacyjne” który można pobrać tutaj.

– Plik tekstowy

– Plik PDF

– Plik RAR

Po przesłaniu wypełnionego formularza reklamacyjnego (do zgłoszenia reklamacyjnego proszę o dołączenie faktury zakupu), zgłaszający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia reklamacji. Producent jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w tym terminie uważa się, iż reklamacja została uwzględniona.

Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozstrzygnięcia w formie pisemnej bądź w formie ustnej.

Materiały ściernicze - Pentar

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Data zgłoszenia

Twój e-mail

Nazwa Firmy

Adres

Osoba kontaktowa

Telefon kontaktowy

Numer faktury

Rodzaj i ilość towaru

Przyczyna reklamacji

Załączniki