PENTAR

PRODUCENT NARZĘDZI ŚCIERNYCH

Wyszukiwarka

Bezpieczeństwo

Wszystkie wyroby Przedsiębiorstwa Pentar są produkowane i testowane zgodnie z normami:

– EN 12413 – „Warunki bezpieczeństwa dla narzędzi ściernych spojonych„
– EN 12443 – „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wyrobów ściernych nasypowych„

co gwarantuje osiągnięcie najwyższych standardów jakościowych w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa i komfortu pracy dla użytkownika. Wyznacznikiem dbałości o jakość wytwarzanych produktów jest wdrożony i utrzymywany Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodny z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 obejmujący procesy związane z jakością wytwarzanych produktów , dostarczanych usług oraz ochroną środowiska naturalnego. Efektywność tych działań została potwierdzona poprzez uzyskanie odpowiednich certyfikatów co stawia nas w grupie firm spełniających najwyższe standardy międzynarodowe.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA NARZĘDZI ŚCIERNYCH:

Przed przystąpieniem do pracy narzędziami ściernymi należy:

– postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa dostarczaną przez producentów maszyn i narzędzi;
– stosować osłony zabezpieczające i sprawdzać czy zostały prawidłowo zamocowane na maszynie;
– używać odpowiedniej odzieży ochronnej: okulary, rękawice i obuwie ochronne, maski przeciwpyłowe, zabezpieczenia uszu, itp.;
– przestrzegać zasad bezpieczeństwa sposobu używania narzędzi ściernych podanych przez producenta (np.: „tylko do cięcia” lub „nie do szlifowania na mokro”, itp.);
– bezwzględnie przestrzegać zasad BHP na stanowisku pracy jak również pozostałych zaleceń bezpieczeństwa prawidłowego uzytkowania narzędzi oraz wyrobów ściernych zawartych w normach federacji FEPA (Europejska Federacja Producentów Materiałów Ściernych, www.fepa-abrasives.com).