PENTAR

PRODUCENT NARZĘDZI ŚCIERNYCH

Wyszukiwarka

Oznaczenia narzędzi ściernych spojonych żywicznych

Oznaczenie narzędzi ściernych (zgodnie z normą ISO 525) składa się z następujących grup symboli cyfrowo-literowych zgodnie z poniższa tabelą.

I grupa – Typ + zarys / wymiary
II grupa – Charakterystyka techniczna
III grupa – Dopuszczalna prędkość robocza (dla ściernic) oraz nazwa i logo producenta.

Ponadto narzędzia ścierne mogą być oznaczane dodatkowymi informacjami określającymi np.:

– piktogramy, symbole bezpiecznego zastosowania i użytkowania
– kolorowe pasy według kodu barw prędkości
– posiadane przez producenta certyfikaty
– zastosowanie (stal, inox, beton, itp.)
– logotypy oraz dane producenta, itp.

OZNACZENIA KSZTAŁTÓW

Oznaczenie narzędzi ściernych jest znormalizowane. W pierwszej kolejności zapisuje się typ, kształt, profil ściernicy. Poniżej zamieszczono tabelę obrazującą przykładowe znormalizowane oznaczenia kształtów i wymiarów typowych narzędzi ściernych.