PENTAR

PRODUCENT NARZĘDZI ŚCIERNYCH

Wyszukiwarka

PO IR 02.01

Przedsiębiorstwo Pentar Stanisław Róg realizuje projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach POIR 2014-2020 pn:

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Pentar Stanisław Róg”

Cel projektu:

Utworzenie nowocześnie wyposażonego Centrum Badawczo-Rozwojowego do badań nad przyjaznymi środowisku wysoce innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi narzędzi ściernych, poprawiającymi wydajność i efektywność pracy.

Celem Beneficjenta jest uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu materiałoznawstwa (właściwości materiałów i ich przydatność do produkcji), tribologii, wytrzymałości, technik wytwarzania, optymalizacji procesów obróbki ściernej, która znajdzie zastosowanie przy projektowaniu innowacyjnych podkładów narzędzi ściernych talerzowych listkowych.

Efekt projektu:

W ramach projektu Beneficjent zatrudni wysoko wykwalifikowaną kadrę B+R, która uzupełni obecny zespół badawczy oraz nawiąże współpracę z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej powstanie jedyne w Polsce specjalistyczne laboratorium do badań nad opracowywaniem innowacyjnych materiałów ściernych.

Wartość projektu: 6 654 300,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 975 500,00 PLN