PENTAR

PRODUCENT NARZĘDZI ŚCIERNYCH

Wyszukiwarka

Narzędzia ścierne spojone żywiczne oraz nasypowe

Narzędzia ścierne dzielimy na:

I. Narzędzia ścierne spojone żywiczne
II. Narzędzia ścierne nasypowe

Narzędzie ścierne na spoiwie żywicznym to ściernice, segmenty i osełki ścierne, ktorych zadaniem jest skrawanie materiału poddawanego szlifowaniu. Stosowane są w wielu branżach: w przemyśle wytwórczym, metalowym, odlewniczym, stoczniowym, samochodowym, itp.

Oznaczenia narzędzi ściernych spojonych żywicznych

– oznaczenia kształtów, wymiarów i charakterystyka techniczna
– dopuszczalna prędkość robocza ściernicy
– symbole bezpieczeństwa
– kody oznaczeń dopuszczalnych prędkości za pomocą kolorów
– oznaczenia narzędzi ściernych spojonych produkcji Pentar
– oznaczenie ściernicy produkcji Pentar
– montaż ściernic

Narzędzia ścierne nasypowe

– podłoże
– spoiwo
– ziarno
– oznaczenia materiałów nasypowych produkcji Pentar