PENTAR

PRODUCENT NARZĘDZI ŚCIERNYCH

Wyszukiwarka

Montaż ściernic

Ściernice należy montować w przeznaczonych do tego celu maszynach używając kołnierzy mocujących dostarczanych wraz z urządzeniem. Nie wprowadzać żadnych zmian. Pod czas montażu ściernic nie należy używać nadmiernej siły oraz dokładnie sprawdzić czystość kołnierzy. Przed przystąpieniem do szlifowania lub cięcia należy założyć i dobrze przykręcić osłonę ściernicy tak by w przypadku jej uszkodzenia skutecznie zatrzymać fragmenty złamanej ściernicy. Sprawdzić czy maszyna działa poprawnie i czy jej prędkość nie przekracza prędkości roboczej podanej na ściernicy.