PENTAR

PRODUCENT NARZĘDZI ŚCIERNYCH

Wyszukiwarka

Narzędzia ścierne nasypowe

Narzędzia ścierne nasypowe to grupa produktów w których podłożem może być: papier, fibra, płótno, poliester lub włóknina ścierna, do których za pomocą warstwy spoiwa są zamocowane ziarna ścierne. Produkty te znajdują szerokie zastosowanie w ręcznym i mechanicznym szlifowaniu elementów w celu uzyskania odpowiedniej gładkości ich powierzchni, a także coraz częściej do obróbki mechanicznej w celu nadania odpowiednich wymiarów i kształtów obrabianych przedmiotów. Głównie stosuje się je do: usuwania naddatku materiału, szlifowania, gradowania, wygładzania, polerowania i czyszczenia materiału. Najczęściej występują w postaci arkuszy, krążków, taśm, pasów bez końcowych, ściernic listkowych talerzowych, trzpieniowych, itp.

Narzędzia ścierne nasypowe składają się z trzech podstawowych warstw:

– Podłoża
– Spoiwa
– Ziarna ściernego

Na podłoże z papieru lub z płótna naniesiona jest warstwa spoiwa podkładowego, w którym osadzone są ziarna ścierne, utwierdzone dodatkową warstwą spoiwa zalewowego.

Poniżej przedstawiono budowę materiału ściernego nasypowego: