PENTAR

PRODUCENT NARZĘDZI ŚCIERNYCH

Wyszukiwarka

PO IR 02.03.04

Przedsiębiorstwo Pentar Stanisław Róg realizuje projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach POIR 2014-2020 pn:

„Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dotyczący talerzowej ściernicy listkowej w Przedsiębiorstwie Pentar Stanisław Róg”

Cel projektu:

Uzyskanie ochrony własności przemysłowej w postaci patentu na wynalazek oraz przygotowanie do komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia. Przedmiotem wynalazku jest ściernica z tarczą nośną spojoną matrycą zawierającą nieścierne, drobne ziarna materiału, w znaczącej większości o obłym, bezkrawędziowym kształcie, co minimalizuje ścierne oddziaływanie matrycy na obrabianą powierzchnię.Wynalazek wyróżnia się szczególnie tym, że materiał drobnoziarnisty w matrycy kompozytowej stanowi nieorganiczny, mineralny lub syntetyczny materiał sypki, zwłaszcza piasek kwarcowy, wapienny, węglanowy lub piasek polimeralny, pyły przemysłowe lub z kamieniołomów, żużel wielkopiecowy lub pomiedziowy albo mieszaninę tych materiałów o granulacji naturalnej lub po rozdrobnieniu w zakresie od 0,06 do 2,0 mm oraz twardości według skali Mohsa w zakresie od 3 do 7. Zakres rzeczowy projektu obejmuje pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika. W zakresie przygotowania przedmiotu zgłoszenia do komercjalizacji na wybranych rynkach. projekt obejmuje pokrycie kosztów usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcie innowacji.

Efekt projektu:

Uzyskanie patentu na wynalazek, jakim jest talerzowa ściernica listkowa o matrycy zawierającej naścierne, drobne ziarna materiału oraz przygotowanie przedmiotu zgłoszenia do komercjalizacji.

Wartość projektu: 201 200 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 100 600 PLN