PENTAR

PRODUCENT NARZĘDZI ŚCIERNYCH

Wyszukiwarka

Polityka jakości firmy

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA – Przedsiębiorstwo produkcyjne PENTAR

Misją Zakładu Pentar jest produkowanie materiałów ściernych zgodnie z oczekiwaniami klienta, gwarantując tym samym ich wysoką jakość oraz niezawodność. Jednocześnie poszanowanie i ochrona środowiska naturalnego stanowi dla Kierownictwa i pracowników sprawę priorytetową i jest wyznacznikiem działań produkcyjnych.

Polityka realizowana jest w ramach Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, przy pełnym zaangażowaniu kierownictwa i całego personelu.

Staramy się systematycznie poprawiać jakość wyrobów i optymalizować oddziaływanie środowiskowe realizowanych przez nas procesów produkcyjnych. Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz do jego ciągłego doskonalenia.

Podstawowe cele, które sobie wyznaczamy to:

– ciągłe monitorowanie wymagań i oczekiwań klienta,
– dostosowanie programu produkcyjnego do światowego rynku wyrobów materiałów ściernych, aby w optymalny sposób spełniał wymagania naszych Klientów,
– przestrzeganie w firmie wszystkich przepisów prawnych dotyczących wpływu naszej działalności na środowisko,
– ograniczanie wpływu naszych działań na środowisko poprzez zmniejszenie emisji oraz monitorowanie ilości odpadów i właściwe z nimi postępowanie,
– ciągłe monitorowanie jakości dostaw oraz współpraca z dostawcami w celu podniesienia jakości materiałów,
– poprzez starannie dobrany system szkoleń oraz sprawnie działający przepływ informacji w zakresie ochrony środowiska; podnoszenie stopnia świadomości naszych pracowników oraz motywowanie ich do aktywnej postawy wobec problemów ochrony środowiska w naszej firmie i podejmowania działań na rzecz ich rozwiązania,
– minimalizowanie kosztów wad w procesie produkcyjnym i poprodukcyjnym,
– ciągłe doskonalenie, między innymi poprzez realizację planów audytów, działań korygujących i zapobiegawczych,
– planowanie nowych inwestycji, kierowanie się zasadą stosowania technologii, których wybór opiera się na obowiązujących w firmie kryteriach uwzględniając kwestię ochrony środowiska,